Системи за маркирање со ударна игла

Погодни за маркирање на производи од пластика од најтврд челик (62Hrc), на длабочина од 0,5мм. Текстот се формира со помош на ударна игла која дејствува врз површината на продуктот. Пораката може да издржи алфанумерички текст време, дата, лого, последователни сериски броеви, графика или 2D Datamatrix code. Екстремно ниски трошоци за одржување (не користат никаков потрешен матријал).

e1 p63/p123 преносни dot-pen принтери

Уредот се состои од контролер и глава за маркирање поврзани со кабел.Прозорец на маркирање од 60х25мм (p63модел) и 120х40мм (p123 модел). Брзо и лесно програмирање на пораките.

За брошура кликнете тука.

ec 1 dot-pen принтер на столб

 Уредот се состои од контролер и глава за маркирање поставени на столб. Прозорец на маркирање од 120х40мм. Можност за аксијално маркирање со додавање на Z оска. Брзо и лесно програмирање на пораките.

За брошура кликнете тука.

Работна станица за ласерско маркирање на делови L-Box

Уредот се состои од fiber ласерски принтер поставени на столб со капак за заштита при маркирањет. Прозорец на маркирање од 100х100мм (опционо до 170х170мм). Брзо и лесно програмирање на пораките со помош на компјутер. Перманентно маркирање со висока резолуција по секаков вид на материјали.

За брошура кликнете тука.